Dostava robe

D2ATELIER otpremu robe vrši svaki radni dan. Rok isporuke je 2-3 radnih dana, ovisno o lokaciji kupca. Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipualcijom ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah to reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.


Roba je osigurana od gubitka u dostavi. Kupac je prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu te je dostavljač uzima kao potvrdu o preuzimanju. Provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, a naknadne reklamacije vezane za transport narudžbe se ne uvažavaju.


CIJENA DOSTAVE: 27kn+pdv za dosvljača GLS


Povrat/reklamacija robe


Prodavatelj se obvezuje prije slanja proizvoda Kupcu, sve proizvode detaljno pregledati i uvjeriti se u njihovu ispravnost i kvalitetu, zaštititi ih te upakirati u kvalitetnu ambalažu kako se ne bi oštetili kod transporta i tek tada poslati pošiljku Kupcu.

Kupac ima pravo na povrat proizvoda u slijedećim slučajevima:
 -  isporuka proizvoda koji nisu naručeni od strane Kupca
-  isporuka proizvoda koji ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
 
Kod primitka proizvoda provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu.
Kupac se obvezuje provjeriti ispravnost narudžbe/računa prilikom dostave.
Povrat proizvoda moguć je 48 sati nakon primitka istih.
Proizvodi moraju biti u originalnom stanju, neotpakirani i neotvoreni.
 
Troškove povrata snosi Prodavatelj. U slučaju nemogućnosti isporuke ispravnog proizvoda, Prodavatelj vraća puni iznos uplate Kupcu na račun koji se Kupac obvezuje dati Prodavatelju.
Kako bi što prije i na obostrano zadovoljstvo riješili reklamaciju, molimo vas da reklamirani proizvod fotografirate, te isti uz pisanu reklamaciju pošaljete na slijedeći e-mail:

info@slikakaodar.com

Povrat ili zamjena proizvoda

Ukoliko niste u potpunosti zadovoljni sa kupljenim proizvodom, možete ga vratiti ili zamijeniti i to u roku od 14 radnih dana nakon primitka pošiljke. Proizvod mora biti nekorišten i u originalnom pakiranju, zajedno s originalnim računom koji ste primili uz pošiljku. Ako ne želite zamjenu proizvoda, vratit ćemo uplaćeni iznos na vaš račun. Zbog toga, uz robu koju vraćate, trebate priložiti i broj vašeg bankovnog računa. Troškove povrata i slanja nove robe snosi sam kupac.


Kupac ima pravo na povrat proizvoda koje nije naručio ili proizvoda koji su oštećeni. U tom slučaju u dogovoru sa kupcem (e-mail, telefon) odobriti ćemo povrat proizvoda, te kupcu poslati novu pošiljku bez dodatnih troškova. Uz vraćenu robu potrebno je priložiti original računa koji ste primili uz pošiljku.


Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača (krajnjeg korisnika) i D2ATELIER, u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.

Povrat robe vrši se na adresu:

D2ATELIER d.o.o.

HR-10000 Zagreb


Jednostrani raskid ugovora


Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste, bez navođenja razloga, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora, izvršit ćemo povrat novca koji smo primili od krajnjeg korisnika, isključujući troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili odluku o jednostranom raskidu ugovora.


Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je krajnji korisnik izvršio uplatu. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena.

Troškove povrata robe krajnji korisnik obavezan je snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Krajnji korisnik može se obratiti na email adresu info@slikakaodar.com  ili info telefon 091 543 5719 radi pribavljanja obavijesti o načinu vraćanja proizvoda.

Krajnji korisnik je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Pravo na jednostrani raskid ugovora isključeno je u slučajevima navedenima člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, što za kupce naše robe znači da potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:


1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena


2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora


Cjelovite informacije vezane uz pravo kupaca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na linku Zakon o zaštiti potrošača.

 

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača


Sukladno članku 10. točka 3 Zakona o zaštiti potrošača NN41/14 obavještavamo potrošače da prigovor kojim izražavaju svoje nezadovoljstvo proizvodom mogu  podnijeti u pisanom obliku putem e-maila na adresu info@agitator.hr ili poštom na adresu D2ATELIER, 10000 Zagreb. 


Odogovor na vaš prigovor poslati ćemo u pisanom obliku u roku od 15 dana od primitka prigovora. Stoga vas molimo da u svojem prigovoru naznačite adresu ili e-mail adresu na koju vam možemo odgovor poslati.Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte naše prodajne savjetnike.


Radno vrijeme: ponedjeljak-petak: 08 - 16 h

Mobitel: 091 543 5719

Email : info@slikakaodar.com